25,610,633 názory

5,181 značek
457,840 produktů
Varná deska
Diplotop - porovnání produktů - shromažďuje AEG-ELECTROLUX 6561GM uživatelé názory, testů a zkoušek.Díky rozsáhlé databázi, 29 stanovisky pro Varná deska AEG-ELECTROLUX 6561GM, Diplotop porovnává Varná deska AEG-ELECTROLUX 6561GM se jeho konkurenty s cílem nalézt nejlepší.

Sponzorované odkazy

Stáhněte si uživatelský manuál nebo příručku k AEG-ELECTROLUX 6561GM.

VyhledÁvÁnÍ
Značka nebo výrobce:
Reference :

Všechny referenční čísla Varná deska - AEG-ELECTROLUX
Nejlepší Varná deska - AEG-ELECTROLUX produkty
Seznam značek a výrobců
AEG-ELECTROLUX
AIRLUX
ARTHUR MARTIN
BOSCH
BRANDT
CANDY
DE DIETRICH
FAGOR
FAURE
GAGGENAU
GORENJE
HOTPOINT-ARISTON
INDESIT
MIELE
NEFF
ROSIERES
SAUTER
SCHOLTES
SIEMENS
SMEG
WHIRLPOOL
Najít ty nejlepší produkty
Pračka
Sušička
Myčka nádobí
Žehlička
Vysavač
Šicí stroj
Holicí strojek
Depilátor
Trouba
Mikrovlnná trouba
Kávovar
Varná deska
Pekárna na chléb
Lednička
Mrazák
Lednice na víno
...
vysoký výkon Spolehlivost
Snadné použití Hodnota za peníze

Stanovisko ze dne AEG-ELECTROLUX 6561GM

Podle jeho uživatelů, je AEG-ELECTROLUX 6561GM poměrně uživatelsky příjemný.V průměru shledávají jeho spolehlivost uspokojivou., Ale oni mají velmi odlišné názory. Můžete se podívat na forum AEG-ELECTROLUX 6561GM a přečíst si na jaké problémy uživatelé narazili a jak je řešili.

Z hlediska účinnosti je dle uživatelů středně hodnocený., Ale jejich názory se velmi liší. Shledají, že cena je správná za poskytnuté služby Můžete si stáhnout uživatelskou příručku AEG-ELECTROLUX 6561GM, abyste zjistili, zda jeho funkce odpovídají vašim potřebám.
Sponzorované odkazy
Abstrakt manuálu:
zapalovacÌ elektroda (A) teplotnÌ Ëidlo (B) ho¯·k TeplotnÌ Ëidlo (B) PlynovÈ kohouty varnÈ desky jsou jiötÏny tepelnou pojistkou. Jakmile plamen zhasne, zav¯e teplotnÌ Ëidlo po nÏkolika sekund·ch (max. po 90 sekund·ch) automaticky p¯Ìvod plynu. NezapomeÚte: Dokud je vöak otoËn p¯epÌnaË stisknut, je p¯Ìvod plynu st·le otev¯en - viz "Zapalov·nÌ". kryt ho¯·ku 8 17 Zapalov·nÌ Je nutnÈ, aby vyztuûovacÌ nosnÌk byl upevnÏn k pracovnÌ desce, protoûe zvl·ötnÌm prvkem drûÌ na p¯Ìrub·ch varnÈ desky. StisknÏte otoËn p¯epÌnaË p¯ÌsluönÈho ho¯·ku. Z·roveÚ stisknut p¯epÌnaË otoËte smÏrem doleva do polohy "maxim·lnÌ plamen" , ËÌmû se otev¯e p¯Ìvod plynu (zapalovacÌ poloha). ZapalovacÌ elektroda vyd· jiskru, a jakmile m· smÏs plynu se vzduchem spr·vn pomÏr, ho¯·k se zap·lÌ. Pokud nedojde k spÏönÈmu zap·lenÌ ho¯·ku, zkontrolujte nasazenÌ ho¯·k, jejich Ëistotu a proces zapalov·nÌ opakujte. Pokud varnou desku nelze p¯ipojit na elektrickou sÌù, mûete k zapalov·nÌ pouûÌt takÈ z·palku. Po zap·lenÌ ho¯·ku tisknÏte p¯epÌnaË jeötÏ asi 10 sekund, ËÌmû aktivujete tepelnou pojistku (aktivace teplotnÌho Ëidla). Potom mûete ho¯·k p¯etoËit z polohy do polohy "maxim·lnÌ plamen" "minim·lnÌ plamen". Vestavba do pracovnÌ desky se spodnÌ sk¯ÌÚkou Pokud m· bt varn· deska vestavÏna do niky se zabudovanou spodnÌ sk¯ÌÚkou, musÌ bt pod varnou desku upevnÏna zvl·ötnÌ deska (nap¯. d¯evot¯Ìska o tlouöùce 16 mm). Vöechny sp·ry je t¯eba utÏsnit hlinÌkovm p·skem. Deska mûe bt upevnÏna, jak je patrnÈ z obr·zku. Pokud je zadnÌ stÏna sk¯ÌÚky z tenkÈho materi·lu o tlouöùce 4 mm, musÌ bt zesÌlena. Tento zpsob vestavby zabraÚuje tomu, aby otev¯enÌ dv̯ek spodnÌ sk¯ÌÚky ovlivÚovalo plameny ho¯·k. 140 mm min. 16 mm hlinÌkov p·sek min. 140 mm min. 16 mm hlinÌkov p·sek 16 9 »iötÏnÌ a drûba Z hygienickch a bezpeËnostnÌch dvod je t¯eba udrûovat plotnky ho¯·k v ËistotÏ...

Snadné použití
Uživatelé byli dozatováni na následující otázku:

Je 6561GM snadné používat?

29 uživatelé odpovídali na otázky a hodnotili produkt na stupnici od 0 do 10. Hodnocení je 10/10, pokud AEG-ELECTROLUX 6561GM je velmi uživatelsky příjemný.

Stanoviska (hrubé výsledky) jsou uvedeny v následujícím grafu:

11022332528
012345678910

Ponecháním kurzoru myši několik vteřin nad sloupcem uvidíte počet lidí, kteří hlasovali pro vytvoření skóre, které se zobrazí na vodorovné ose.

Statistické údaje:

= 6.90
= 2.84

Průměrné skóre je dáno počtem názorů 6.9 a standardní rozdíl je 2.84.
vysoký výkon
Uživatelé byli dozatováni na následující otázku:

Je 6561GM vysoce účinný?

29 uživatelé odpovídali na otázky a hodnotili produkt na stupnici od 0 do 10. Hodnocení je 10/10, pokud je AEG-ELECTROLUX 6561GM ve svém oboru: nejlépe na technické úrovni, nabízí nejlepší kvalitu, nebo nabízí největší škálu možností.

Stanoviska (hrubé výsledky) jsou uvedeny v následujícím grafu:

10132421348
012345678910

Ponecháním kurzoru myši několik vteřin nad sloupcem uvidíte počet lidí, kteří hlasovali pro vytvoření skóre, které se zobrazí na vodorovné ose.

Statistické údaje:

= 6.83
= 2.93

Průměrné skóre je dáno počtem názorů 6.83 a standardní rozdíl je 2.93.
Spolehlivost
Uživatelé byli dozatováni na následující otázku:

Je 6561GM spolehlivý, solidní?

29 uživatelé odpovídali na otázky a hodnotili produkt na stupnici od 0 do 10. Hodnocení je 10/10 pokud si myslíte, že AEG-ELECTROLUX 6561GM je solidní produkt, který bude fungovat dlouho, než se poškodí.

Stanoviska (hrubé výsledky) jsou uvedeny v následujícím grafu:

10122514328
012345678910

Ponecháním kurzoru myši několik vteřin nad sloupcem uvidíte počet lidí, kteří hlasovali pro vytvoření skóre, které se zobrazí na vodorovné ose.

Statistické údaje:

= 6.79
= 2.80

Průměrné skóre je dáno počtem názorů 6.79 a standardní rozdíl je 2.8.
Hodnota za peníze
Uživatelé byli dozatováni na následující otázku:

Je 6561GM dobrá hodnota za dané peníze?

29 uživatelé odpovídali na otázky a hodnotili produkt na stupnici od 0 do 10. Hodnocení je 10/10, pokud si myslíte, že AEG-ELECTROLUX 6561GM opravdu není drahý s ohledem na jeho vlastnosti.

Stanoviska (hrubé výsledky) jsou uvedeny v následujícím grafu:

11022324248
012345678910

Ponecháním kurzoru myši několik vteřin nad sloupcem uvidíte počet lidí, kteří hlasovali pro vytvoření skóre, které se zobrazí na vodorovné ose.

Statistické údaje:

= 6.97
= 2.87

Průměrné skóre je dáno počtem názorů 6.97 a standardní rozdíl je 2.87.

Kontaktovat tým Diplotop
Hlavní značky
Nejlepší produkty
Nejčastěji hodnocené produkty.
Nové produkty
Sitemap
Rss
Odkazy začínající písmenem A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.