25,610,633 názory

5,181 značek
457,840 produktů
Varná deska
Diplotop - porovnání produktů - shromažďuje AEG-ELECTROLUX 66300KF-AN uživatelé názory, testů a zkoušek.Díky rozsáhlé databázi, 24 stanovisky pro Varná deska AEG-ELECTROLUX 66300KF-AN, Diplotop porovnává Varná deska AEG-ELECTROLUX 66300KF-AN se jeho konkurenty s cílem nalézt nejlepší.

Sponzorované odkazy

Stáhněte si uživatelský manuál nebo příručku k AEG-ELECTROLUX 66300KF-AN.

VyhledÁvÁnÍ
Značka nebo výrobce:
Reference :

Všechny referenční čísla Varná deska - AEG-ELECTROLUX
Nejlepší Varná deska - AEG-ELECTROLUX produkty
Seznam značek a výrobců
AEG-ELECTROLUX
AIRLUX
ARTHUR MARTIN
BOSCH
BRANDT
CANDY
DE DIETRICH
FAGOR
FAURE
GAGGENAU
GORENJE
HOTPOINT-ARISTON
INDESIT
MIELE
NEFF
ROSIERES
SAUTER
SCHOLTES
SIEMENS
SMEG
WHIRLPOOL
Najít ty nejlepší produkty
Pračka
Sušička
Myčka nádobí
Žehlička
Vysavač
Šicí stroj
Holicí strojek
Depilátor
Trouba
Mikrovlnná trouba
Kávovar
Varná deska
Pekárna na chléb
Lednička
Mrazák
Lednice na víno
...
vysoký výkon Spolehlivost
Snadné použití Hodnota za peníze

Stanovisko ze dne AEG-ELECTROLUX 66300KF-AN

Uživatelé hodnotí AEG-ELECTROLUX 66300KF-AN jako praktický a uživatelsky příjemný.Shledávají to spolehlivým., Většinou se shodli v tomto bodě. Pokud se chcete ujistit, že AEG-ELECTROLUX 66300KF-AN je řešením vašich problémů, můžete pomoci dalším uživatelům Diplofix.

Podle jeho uživatelů je mnohem efektivnější, že jeho konkurenti., Ale jejich názory se liší jen nepatrně. Užitná hodnota je vyšší, než kolik to stojí Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se AEG-ELECTROLUX 66300KF-AN v uživatelské příručce (informace, specifikace, bezpečnostní poradenství, velikost, příslušenství, atd.)
Sponzorované odkazy
Abstrakt manuálu:
P¯itom odpojte spot¯ebiË od p¯Ìvodu elektrickÈ energie a odstraÚte jeho p¯ÌvodnÌ kabel. Z ekologickch dvod musejÌ bt vöechny vyslouûilÈ spot¯ebiËe odbornÏ zlikvidov·ny. ï Spot¯ebiË se nesmÌ likvidovat spoleËnÏ s dom·cÌmi odpadky. ï Informace o termÌnech odvozu nebo o sbÏrnch stanoviötÌch zÌsk·te u mÌstnÌch org·n ËiötÏnÌ mÏsta nebo na spr·vÏ obce. 38 7 NejdleûitÏjöÌ charakteristickÈ znaky vaöeho spot¯ebiËe ï Sklokeramick· varn· plocha: Spot¯ebiË je vybaven sklokeramickou varnou plochou a 4 rychloûhavnmi plotnkami. TÌm se dÌky zvl·ötÏ vkonnm s·lavm topnm tÏlesm podstatnÏ zkracuje doba oh¯evu plotnek. ï Senzorov· tlaËÌtka: Vaöe varn· deska se ovl·d· dotykovmi senzorovmi tlaËÌtky systÈmu Touch-Control. ï »iötÏnÌ: P¯ednostÌ sklokeramickÈ varnÈ desky a ovl·dacÌch senzorovch tlaËÌtek je jejich snadnÈ ËiötÏnÌ. Hladk povrch je moûno lehce Ëistit. ï SenzorovÈ tlaËÌtko pro zapÌn·nÌ a vypÌn·nÌ "ZAP / VYP": Varn· deska je vybavena senzorovm tlaËÌtkem "ZAP / VYP", samostatnm hlavnÌm vypÌnaËem, s jehoû pouûitÌm lze jednÌm dotykem spot¯ebiË kompletnÏ zapÌnat a vypÌnat. ï Ukazatele: Digit·lnÌ ukazatele, p¯ÌpadnÏ kontrolky informujÌ o nastavenÈm stupni vkonu, o aktivovanch funkcÌch a d·le o p¯ÌpadnÏ existujÌcÌm zbytkovÈm teplu na p¯ÌsluönÈ plotnce. ï BezpeËnostnÌ vypÌn·nÌ: BezpeËnostnÌ vypÌn·nÌ zajiöùuje po uplynutÌ urËitÈ doby automatickÈ vypnutÌ vöech plotnek, pokud nebylo mezitÌm zmÏnÏno nastavenÌ. ï StupeÚ udrûov·nÌ v teplÈm stavu: je stupeÚ vkonu, p¯i kterÈm mûete pokrmy udrûovat v teplÈm stavu. ï Ukazatel zbytkovÈho tepla: Symbol pro zbytkovÈ teplo se na displeji rozsvÌtÌ tehdy, kdyû m· plotnka takovou teplotu, p¯i kterÈ hrozÌ nebezpeËÌ pop·lenÌ. ï VÌceËelov· plotnka (pek·Ëov· plotnka): Varn· deska je vybavena vÌceËelovou plotnkou / pek·Ëovou plotnkou. Vûdy podle nastavenÌ je moûno plotnku pouûÌt jako kruhovou nebo ov·lnou, nap¯...

Snadné použití
Uživatelé byli dozatováni na následující otázku:

Je 66300KF-AN snadné používat?

24 uživatelé odpovídali na otázky a hodnotili produkt na stupnici od 0 do 10. Hodnocení je 10/10, pokud AEG-ELECTROLUX 66300KF-AN je velmi uživatelsky příjemný.

Stanoviska (hrubé výsledky) jsou uvedeny v následujícím grafu:

10101236226
012345678910

Ponecháním kurzoru myši několik vteřin nad sloupcem uvidíte počet lidí, kteří hlasovali pro vytvoření skóre, které se zobrazí na vodorovné ose.

Statistické údaje:

= 7.08
= 2.56

Průměrné skóre je dáno počtem názorů 7.08 a standardní rozdíl je 2.56.
vysoký výkon
Uživatelé byli dozatováni na následující otázku:

Je 66300KF-AN vysoce účinný?

24 uživatelé odpovídali na otázky a hodnotili produkt na stupnici od 0 do 10. Hodnocení je 10/10, pokud je AEG-ELECTROLUX 66300KF-AN ve svém oboru: nejlépe na technické úrovni, nabízí nejlepší kvalitu, nebo nabízí největší škálu možností.

Stanoviska (hrubé výsledky) jsou uvedeny v následujícím grafu:

10100324328
012345678910

Ponecháním kurzoru myši několik vteřin nad sloupcem uvidíte počet lidí, kteří hlasovali pro vytvoření skóre, které se zobrazí na vodorovné ose.

Statistické údaje:

= 7.46
= 2.63

Průměrné skóre je dáno počtem názorů 7.46 a standardní rozdíl je 2.63.
Spolehlivost
Uživatelé byli dozatováni na následující otázku:

Je 66300KF-AN spolehlivý, solidní?

24 uživatelé odpovídali na otázky a hodnotili produkt na stupnici od 0 do 10. Hodnocení je 10/10 pokud si myslíte, že AEG-ELECTROLUX 66300KF-AN je solidní produkt, který bude fungovat dlouho, než se poškodí.

Stanoviska (hrubé výsledky) jsou uvedeny v následujícím grafu:

10200315444
012345678910

Ponecháním kurzoru myši několik vteřin nad sloupcem uvidíte počet lidí, kteří hlasovali pro vytvoření skóre, které se zobrazí na vodorovné ose.

Statistické údaje:

= 7.00
= 2.65

Průměrné skóre je dáno počtem názorů 7 a standardní rozdíl je 2.65.
Hodnota za peníze
Uživatelé byli dozatováni na následující otázku:

Je 66300KF-AN dobrá hodnota za dané peníze?

24 uživatelé odpovídali na otázky a hodnotili produkt na stupnici od 0 do 10. Hodnocení je 10/10, pokud si myslíte, že AEG-ELECTROLUX 66300KF-AN opravdu není drahý s ohledem na jeho vlastnosti.

Stanoviska (hrubé výsledky) jsou uvedeny v následujícím grafu:

10100325318
012345678910

Ponecháním kurzoru myši několik vteřin nad sloupcem uvidíte počet lidí, kteří hlasovali pro vytvoření skóre, které se zobrazí na vodorovné ose.

Statistické údaje:

= 7.38
= 2.61

Průměrné skóre je dáno počtem názorů 7.38 a standardní rozdíl je 2.61.

Kontaktovat tým Diplotop
Hlavní značky
Nejlepší produkty
Nejčastěji hodnocené produkty.
Nové produkty
Sitemap
Rss
Odkazy začínající písmenem A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.